Vanhalewyn & Flamant, Geassocieerde notarissen te Kraainem

 

Vanhalewyn & Flamant

Geassocieerde notarissen te Kraainem

De Nationale Kamer van Notarissen

Men zou de Nationale Kamer van Notarissen het ‘parlement van het notariaat’ kunnen noemen. Er zetelen 47 notarissen in die rechtstreeks verkozen worden tijdens de algemene vergaderingen van de provinciale genootschappen van notarissen. De algemene vergadering van de Nationale Kamer vertegenwoordigt alle notarissen van het land en stemt over de uniforme beroepsregels en andere voorstellen van het Directiecomité van de Nationale Kamer.

Het Directiecomité, acht leden gekozen uit de Algemene Vergadering voor een termijn van 3 jaar, bereidt de beslissingen van de Nationale Kamer voor en voert deze ook uit.

De Nationale Kamer heeft onder andere uniforme regels inzake deontologie uitgewerkt en inzake publiciteit en communicatie. Ook regels in verband met de organisatie en de controle van de notariële boekhouding werden vastgelegd. De Nationale Kamer waakt er ook over dat toekomstige notarissen hun stage correct afwerken.

De Nationale Kamer van Notarissen duidt tevens de leden-notarissen aan die in de Benoemingscommissies voor het notariaat zetelen. Zij organiseert eveneens de werking van het Notarieel Fonds.

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .